Bổ nhiệm Thứ trưởng một số Bộ

    Báo Công An Nhân Dân
    10 đăng lạiGốc

    Ngày 10/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định bổ nhiệm một Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Thứ trưởng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/7/94919.cand