Bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam

Chiều ngày 1/3/2024, tại trụ sở Cục Hải quan Quảng Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường đã chủ trì Lễ công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Xuân Sinh - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam kể từ tháng 3/2024.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường (trái) trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam. Ảnh: Lê Thu

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường (trái) trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam. Ảnh: Lê Thu

Tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường đã trao quyết định bổ nhiệm cho tân Cục trưởng Dương Xuân Sinh và chúc mừng Cục Hải quan Quảng Nam đã kiện toàn được vị trí lãnh đạo.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Dương Xuân Sinh giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cũng như đáp ứng với nhu cầu bồi dưỡng, phát triển cán bộ lãnh đạo, nâng cao chất lượng nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài của ngành.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan giao cho tân Cục trưởng 5 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tập trung nắm bắt công việc, cùng tập thể lãnh đạo và Đảng ủy Cục tổ chức, chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thứ hai, phát huy năng lực quản lý, điều hành, thể hiện bản lĩnh của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bám sát, cụ thể hóa các nội dung, chương trình công tác trọng tâm của Tổng cục Hải quan, của Bộ Tài chính, cũng như các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương thuộc địa bàn được giao quản lý.

Thứ ba, tiếp tục duy trì tốt đoàn kết trong nội bộ đơn vị, tổ chức thực hiện tốt các nguyên tắc của quy chế dân chủ ở cơ quan, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật, quy tụ và phát huy sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị.

Thứ tư, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam, phối hợp tốt với các cấp, các ngành trong thực thi nhiệm vụ.

Thứ năm, không ngừng học tập, cầu thị tu dưỡng, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người đảng viên, người đứng đầu đơn vị, phấn đấu nâng cao năng lực quản lý, điều hành, thể hiện bản lĩnh của người lãnh đạo, là hạt nhân đoàn kết trong đơn vị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, trong chương trình hành động trên cương vị mới, tân Cục trưởng Dương Xuân Sinh cam kết, đem hết khả năng, trí tuệ và sức lực của mình để phấn đấu hoàn thành tốt chức trách của cá nhân và nhiệm vụ chính trị của Cục Hải quan Quảng Nam; phấn đấu cùng với đơn vị đoàn kết, tích cực thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Dương Xuân Sinh là công chức được đào tạo cơ bản, chuyên ngành Luật và chuyên ngành Kinh tế, đã có thâm niên 28 năm công tác trong ngành Hải quan và kinh qua nhiều vị trí công tác từ công chức, lãnh đạo của các đơn vị: Cục Điều tra chống buôn lậu, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Cục Hải quan Lào Cai và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai từ tháng 1/2019. Từ tháng 3/2024, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam.

Hồng Vân

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/bo-nhiem-tan-cuc-truong-cuc-hai-quan-quang-nam-145996.html