Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở và 2 Phó Chánh Thanh tra tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An trao quyết định, tặng hoa chúc mừng 5 đồng chí được điều động, bổ nhiệm; bổ nhiệm

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An trao quyết định, tặng hoa chúc mừng 5 đồng chí được điều động, bổ nhiệm; bổ nhiệm

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiễn Dũng giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An

Tại Quyết định số 1398/QĐ-UBND, ngày 6/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định điều động, bổ nhiệm có thời gian 5 năm đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc, nhiệm kỳ 2021 - 2026, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, sinh ngày 18/11/1969. Quê quán: Xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán, Cử nhân Chính trị; Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Trình độ quản lý nhà nước: Ngạch chuyên viên chính.

Bổ nhiệm 2 Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An

Tại Quyết định số 1389/QĐ-UBND, ngày 6/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định bổ nhiệm có thời gian 5 năm đồng chí Hoàng Thanh Linh - Trưởng phòng nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Đồng chí Hoàng Thanh Linh, sinh ngày 25/11/1973. Quê quán: Xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Khoa học (ngành Luật học); Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ quản lý nhà nước: Ngạch Thanh tra viên chính.

Tại Quyết định số 1386/QĐ-UBND, ngày 6/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định điều động, bổ nhiệm có thời gian 5 năm đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, sinh ngày 20/10/1980. Quê quán: Xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn, Cử nhân Quản trị kinh doanh, cử nhân Luật; Thạc sĩ Ngữ văn, Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ quản lý nhà nước: Ngạch chuyên viên chính.

Bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc

Tại Quyết định số 1396/QĐ-UBND, ngày 6/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định bổ nhiệm có thời gian 5 năm đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát, giữ chức vụ Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, sinh ngày 1/9/1971. Quê quán: Xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ quản lý nhà nước: Ngạch chuyên viên chính.

Tại Quyết định số 1388/QĐ-UBND, ngày 6/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định điều động, bổ nhiệm có thời gian 5 năm đồng chí Cao Nguyên Hùng - Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Cao Nguyên Hùng, sinh ngày 9/7/1979. Quê quán: Xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm thể thao, Cử nhân Quản trị Kinh doanh; Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ quản lý nhà nước: Ngạch chuyên viên chính.

Cả 5 quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh trao các quyết định, tặng hoa chúc mừng 5 đồng chí được bổ nhiệm.

Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/bo-nhiem-pho-giam-doc-so-va-2-pho-chanh-thanh-tra-tinh-119240617192700973.htm