Bổ nhiệm Phó Chủ tịch và 2 Ủy viên UBND tỉnh Thái Bình

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Ngày 31/3, Thủ tướng Chính phủ đã ký các Quyết định số 404/QĐ-TTg và 405/QĐ-TTg phê chuẩn bổ sung 1 Phó Chủ tịch và 2 Ủy viên UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004-2009.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2009/4/111203.cand