Bổ nhiệm PCT Viện Khoa học xã hội VN

    Gốc

    Ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện Khoa học xã hội Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/150459