Bổ nhiệm PCT Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

(Chinhphu.vn) – Hôm nay, 25/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Phó Chủ tịch (PCT) Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Bành Tiến Long, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thôi giữ chức PCT Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2011. Thu Nga