Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tại Quyết định 1066/QĐ-TTg ngày 10/9/2022, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Nguyễn Thanh Lâm từng giữ các chức vụ: Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC; Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình - Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông hiện có năm Thứ trưởng là các ông: Phạm Đức Long, Phạm Anh Tuấn, Phan Tâm, Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Thanh Lâm. Bộ trưởng là ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Hoàng Trà

Nguồn Người Làm Báo: https://nguoilambao.vn/bo-nhiem-ong-nguyen-thanh-lam-lam-thu-truong-bo-thong-tin-va-truyen-thong-n57193.html