Bổ nhiệm nhiều lãnh đạo doanh nghiệp ở Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai bổ nhiệm mới Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai và cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng Công ty CP Phát triển khu công nghiệp Đồng Nai

Chiều ngày 16/4, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng nhận quyết định bổ nhiệm.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng nhận quyết định bổ nhiệm.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nguyễn Hữu Định đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico). Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, từ ngày 16/4.

Trước đó, vào ngày 15/4, Sở Nội vụ đã chủ trì tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Tổng Công ty CP Phát triển khu công nghiệp Đồng Nai (Sonadezi).

Ông Trương Đình Hiệp nhận quyết định đại diện phần vốn Nhà nước tại Sonadezi.

Ông Trương Đình Hiệp nhận quyết định đại diện phần vốn Nhà nước tại Sonadezi.

Theo đó, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thôi cử bà Đỗ Thị Thu Hằng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Phát triển khu công nghiệp Đồng Nai - làm người đại diện phần vốn Nhà nước tại tổng công ty.

Công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cử ông Trương Đình Hiệp - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Phát triển khu công nghiệp - làm người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng Công ty CP Phát triển khu công nghiệp Đồng Nai.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2024.

Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bo-nhiem-nhieu-lanh-dao-doanh-nghiep-o-dong-nai-post1629529.tpo