Bổ nhiệm người đứng đầu Quỹ tiền tệ quốc tế

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 28/9, Hội đồng quản trị gồm 24 thành viên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã bầu ông Dominique Strauss-Kahn, cựu Bộ trưởng Tài chính Pháp, làm Giám đốc điều hành tổ chức này.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/215741/Default.aspx