Bổ nhiệm lãnh đạo một số vụ, cục thuộc Bộ Y tế

Ngày 27/11, tại Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. Theo đó, TS.BS. Lương Ngọc Khuê - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế; ThS.BS. Nguyễn Đức Vinh – chuyên viên chính Vụ Sức khỏe bà mẹ & trẻ em được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ & trẻ em; TS.BS. Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chánh văn phòng Bộ Y tế được điều động, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Y tế. Các quyết định trên có thời hạn 5 năm, kể từ ngày ký.

ANH TUẤN