Bổ nhiệm Hội đồng Công ty TNHH 1 thành viên VNPT

Thủ tướng Chính phủ ngày 3/10 đã ký quyết định bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty TNHH 1 thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT. Được biết, 7 ủy viên Hội đồng quản trị VNPT được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức thành viên Hội đồng thành viên gồm: Ông Vũ Tuấn Hùng (Tổng Giám đốc VNPT), ông Phan Hoàng Đức, ông Lý Kiệt; ông Trần Mạnh Hùng, ông Hoàng Văn Hải, ông Đỗ Ngọc Bình và ông Nguyễn Minh Dân. Trước đó, ngày 24/6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định chuyển 2 công ty mẹ là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) thành công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Sau khi chuyển đổi thành công tyTNHH 1 thành viên, Vinachem và VNPT kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của 2 tập đoàn trước khi chuyển đổi. (Theo TTXVN)