Bổ nhiệm 2 Thứ trưởng và 1 Chủ tịch UBND

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 1 Thứ trưởng Bộ Công Thương, 1 Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và phê chuẩn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

Theo Quyết định số 1782/QĐ-TTg và 1783/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Trần Quốc Khánh, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương và ông Trần Việt Thanh, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Đồng thời, Thủ tướng quyết định phê chuẩn bổ sung ông Hoàng Ngọc Đường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2004 - 2011. Diệm Cơ (Nguồn: Các Quyết định 1780, 1782, 1783/QĐ-TTg)