Bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang

Ngày 19/4, theo UBND tỉnh Bắc Giang, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Bắc Giang đã công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc KBNN tỉnh.

Theo đó, ông Đỗ Hoàng Sơn - Trưởng phòng Kiểm soát chi nhánh, KBNN tỉnh Bắc Giang được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc KBNN tỉnh Bắc Giang kể từ ngày 13/4. Đồng thời, bà Nguyễn Hồng Nhung - Trưởng phòng Quyết toán Ngân sách, Cục Kế toán Nhà nước, KBNN được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc KBNN tỉnh Bắc Giang kể từ ngày 13/4.

Phó Tổng Giám đốc KBNN Triệu Thọ Hân trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đỗ Hoàng Sơn và bà Nguyễn Hồng Nhung.

Phó Tổng Giám đốc KBNN Triệu Thọ Hân trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đỗ Hoàng Sơn và bà Nguyễn Hồng Nhung.

Phát biểu tại hội nghị công bố, Phó Tổng Giám đốc KBNN Triệu Thọ Hân chúc mừng và mong muốn ông Sơn và bà Nhung nhanh chóng nắm bắt công việc mới, tích cực phát huy phẩm chất, đạo đức, năng lực và kinh nghiệm của bản thân tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bo-nhiem-2-pho-giam-doc-kho-bac-nha-nuoc-tinh-bac-giang-post1527368.tpo