Bổ nhiệm 16 kiểm sát viên VKSND Tối cao tại TPHCM

Ngày 15-10, Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TPHCM đã tổ chức lễ công bố, trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm 16 kiểm sát viên VKSND Tối cao - chức danh pháp lý có vị trí cao nhất trong ngành kiểm sát nhân dân.

Trong đó có 15 người được bổ nhiệm lại và 1 người được bổ nhiệm mới cho VKSND Tối cao. A. CHÂN