Bồ nhí và con riêng có được hưởng thừa kế của chồng?

Chồng tôi quan hệ với một phụ nữ khác và có con riêng. Chồng tôi đột ngột qua đời, vậy mẹ con người phụ nữ kia có được hưởng thừa kế của chồng tôi không?

Bồ nhí và con riêng có được hưởng thừa kế của chồng? - Ảnh 1

Bạn đọc hỏi:

Năm 2012, chồng tôi quan hệ với người phụ nữ khác và có một đứa con riêng. Tôi đã thỏa thuận và đưa người phụ nữ một số tiền để cô ấy về quê sinh sống. Tôi cũng đã thỏa thuận không cho chồng đứng tên trong giấy khai sinh của con của cô này. Vừa rồi, chồng tôi đột ngột qua đời, cô ta bế con đến thắp hương cho chồng tôi.

Theo quy định của pháp luật, mẹ con cô này có được hưởng thừa kế của chồng tôi không?

Luật sư trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Thứ nhất, trong trường hợp chồng bạn có lập di chúc hợp pháp trước khi mất thì việc chia di sản của chồng bạn sẽ được thực hiện theo di chúc. Nếu trong di chúc, chồng bạn có để lại di sản thừa kế cho mẹ con người phụ nữ đó thì mẹ con người phụ nữ đó sẽ được hưởng thừa kế của chồng bạn. Thậm chí nếu trong trường hợp, chồng bạn không để lại di sản cho mẹ con người phụ nữ đó thì con riêng của chồng bạn vẫn được hưởng thừa kế theo khoản 1 Điều 669 Bộ luật Dân sự năm 2005.

Thứ hai, trong trường hợp chồng bạn không để lại di chúc hoặc di chúc không hợp pháp thì người phụ nữ đó sẽ không được hưởng thừa kế của chồng bạn, nhưng con riêng của chồng bạn và người phụ nữ đó sẽ được hưởng thừa kế theo điểm b khoản 1 Điều 676 Bộ luật Dân sự năm 2005.

Nếu còn điều gì thắc mắc cần giải đáp thêm, bạn đọc có thể gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật VOV.VN số 19006511 để được tư vấn./.

Điều 669. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.

Điều 676, Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về thừa kế theo pháp luật như sau:

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Thạc sỹ-Luật sư Vũ Hồng Hoa/HTX Luật Đống Đa