Bố mẹ vô tình hại con vì cho đi bơi phản khoa học

Nhiều trường hợp phụ huynh tranh thủ thời gian cho con đi bơi, hoặc cứ nghĩ con biết bơi rồi nên kệ con muốn xuống nước thế nào cũng được là rất sai lầm.