Bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026

    251 liên quanGốc

    Chính phủ nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm 27 thành viên, gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, 4 Phó thủ tướng, 22 Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

    Theo baogiaothong.vn

      Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/info-media/infographics-bo-may-chinh-phu-nhiem-ky-2021-2026-336757.html