Bộ KH&ĐT: Ba tháng cuối năm còn dư địa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, Chỉnh phủ đã thảo luận về kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2016. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, để tăng trưởng cả năm 2016 đạt 6,5% thì quý IV tăng trưởng phải đạt 7,7%.

Theo Bộ KH&ĐT nếu quý IV tăng trưởng như quý III là 6,4% thì cả năm 2016 tăng trưởng chỉ đạt 6%, còn nếu đạt 7% thì cả năm 2016 tăng trưởng ước đạt 6,3%. Để tăng trưởng cả năm đạt 6,5% thì quý IV phải tăng 7,7%. “Để đạt được điều này phải có nỗ lực thực sự cao GDP cả năm mới có thể đạt khoảng 6,3-6,5%”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định.

Bộ KH&ĐT cho rằng, trong 3 tháng cuối năm, còn một số dư địa về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bao gồm đầu tư trực tiếp nước ngoài, đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2016, cải thiện cầu và sức mua trong nước, phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch và sự phục hồi của ngành nông nghiệp.

Bộ KH&ĐT: Ba tháng cuối năm còn dư địa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - Ảnh 1

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng nhận định mặc dù còn nhiều khó khăn hạn chế, nhưng nhìn chung, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,54% so với tháng trước và tăng 3,14% so với tháng 12/2015.

Tăng trưởng GDP quý III tăng mạnh so với 2 quý trước (đạt 6,4%), 9 tháng đạt 5,93%. Khu vực nông nghiệp có bước phục hồi khá. Khu vực dịch vụ, du lịch, khách quốc tế tăng mạnh. Tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 128,2 tỷ USD, xuất siêu hơn 2,7 tỷ USD.

Mặt bằng lãi suất ổn định và có xu hướng giảm. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng khá.

Phát triển doanh nghiệp chuyển biến tích cực. Trong 9 tháng, có 81.451 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 629.000 tỷ đồng, tăng hơn 19% về số doanh nghiệp và tăng khoảng 50% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Trung bình mỗi tháng có hơn 9.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

>>Nhìn lại bức tranh kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2016