Phát triển nhanh và bền vững là chủ trương, quan điểm nhất quán và xuyên suốt trong chiến lược phát triển của Việt Nam

Phát triển nhanh và bền vững là chủ trương, quan điểm nhất quán và xuyên suốt trong chiến lược phát triển của Việt Nam

Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển nhanh gắn với bền vững

Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển nhanh gắn với bền vững

Khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về các giải pháp chủ yếu phát triển vùng KTTĐ Bắc Bộ trong giai đoạn tới

Khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về các giải pháp chủ yếu phát triển vùng KTTĐ Bắc Bộ trong giai đoạn tới

Mô hình kinh doanh mới trong bối cảnh CMCN 4.0 và định hướng hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư

Mô hình kinh doanh mới trong bối cảnh CMCN 4.0 và định hướng hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư

Thu hút FDI 6 tháng đầu năm 2019 đạt 18,47 tỷ USD

Thu hút FDI 6 tháng đầu năm 2019 đạt 18,47 tỷ USD

Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào ngày càng thực chất, hiệu quả hơn và nâng tầm cao mới

Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào ngày càng thực chất, hiệu quả hơn và nâng tầm cao mới

Họp Tổ công tác liên Bộ về phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm 2019

Họp Tổ công tác liên Bộ về phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm 2019

Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp

Đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công

Đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng trao Kỷ niệm chương cho Phó Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng trao Kỷ niệm chương cho Phó Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á

Sớm triển khai lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sớm triển khai lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

90,70% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật đầu tư công (sửa đổi)

90,70% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật đầu tư công (sửa đổi)

WB hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu tại bốn đô thị của Việt Nam

WB hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu tại bốn đô thị của Việt Nam

Các bộ, ngành, địa phương quán triệt tinh thần kỷ cương, kỷ luật công vụ khi thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP

Các bộ, ngành, địa phương quán triệt tinh thần kỷ cương, kỷ luật công vụ khi thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP

Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam

Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam

Giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2019

Giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2019

Việt Nam điểm đến tiềm năng của đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Việt Nam điểm đến tiềm năng của đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Đại biểu Quốc hội biểu quyết bằng hệ thống điện về thẩm quyền quyết định danh mục dự án sử dụng vốn dự phòng và vốn còn lại trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Đại biểu Quốc hội biểu quyết bằng hệ thống điện về thẩm quyền quyết định danh mục dự án sử dụng vốn dự phòng và vốn còn lại trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Hướng tới tăng trưởng chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2030: Định hướng ưu tiên chính sách

Hướng tới tăng trưởng chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2030: Định hướng ưu tiên chính sách

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiếu trao Kỷ niệm chương cho Tham tán hợp tác phát triển và Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Đức tại Việt Nam

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiếu trao Kỷ niệm chương cho Tham tán hợp tác phát triển và Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Đức tại Việt Nam

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Bạc Liêu khởi công xây dự án nhà máy điện gió trị giá 3.000 tỷ đồng

Bạc Liêu khởi công xây dự án nhà máy điện gió trị giá 3.000 tỷ đồng

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng giải trình một số vấn đề về việc phân bổ nguồn vốn dự phòng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng giải trình một số vấn đề về việc phân bổ nguồn vốn dự phòng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Đại biểu Quốc hội biểu quyết bằng hệ thống điện tử về ba nội dung của dự thảo Luật đầu tư công (sửa đổi)

Sơ kết tình hình triển khai đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2018 và xây dựng lộ trình giai đoạn 2019-2025

Sơ kết tình hình triển khai đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2018 và xây dựng lộ trình giai đoạn 2019-2025

Đại biểu Quốc hội thảo luận các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đại biểu Quốc hội thảo luận các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019

Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019

Quốc hội thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Quốc hội thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Việt Nam ước tính nhập siêu 1,3 tỷ USD trong tháng 5 năm 2019

Việt Nam ước tính nhập siêu 1,3 tỷ USD trong tháng 5 năm 2019

Hội thảo kết thúc Dự án Quỹ hỗ trợ tăng trưởng xanh

Hội thảo kết thúc Dự án Quỹ hỗ trợ tăng trưởng xanh

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2019 tăng 0,49%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2019 tăng 0,49%

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng làm việc với Đoàn Giám đốc điều hành của ADB

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng làm việc với Đoàn Giám đốc điều hành của ADB

'Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới' giai đoạn 2011-2020

'Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới' giai đoạn 2011-2020

Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc

Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc

Tạo bứt phá trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội

Tạo bứt phá trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội

Mô hình tăng trưởng có sự chuyển biến theo hướng tích cực

Mô hình tăng trưởng có sự chuyển biến theo hướng tích cực

FDI 5 tháng đầu năm 2019 đạt kỷ lục về vốn đầu tư đăng ký trong vòng 4 năm trở lại đây

FDI 5 tháng đầu năm 2019 đạt kỷ lục về vốn đầu tư đăng ký trong vòng 4 năm trở lại đây

Đổi mới phương thức lập, giao và theo dõi kế hoạch tạo sự công khai, minh bạch của hoạt động đầu tư công

Đổi mới phương thức lập, giao và theo dõi kế hoạch tạo sự công khai, minh bạch của hoạt động đầu tư công

Tăng cường hợp tác phát triển Việt Nam - IFAD

Tăng cường hợp tác phát triển Việt Nam - IFAD

Bế giảng Lớp bồi dưỡng Ngạch Chuyên viên chính

Bế giảng Lớp bồi dưỡng Ngạch Chuyên viên chính

KOICA nỗ lực nhằm giúp các quốc gia ASEAN đạt được Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

KOICA nỗ lực nhằm giúp các quốc gia ASEAN đạt được Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

Quốc hội thảo luận ở Tổ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Quốc hội thảo luận ở Tổ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

WB hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh tăng cường nền tảng thể chế phục vụ phát triển đô thị bền vững

WB hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh tăng cường nền tảng thể chế phục vụ phát triển đô thị bền vững

Việt Nam cam kết tham gia tích cực vào quá trình hợp tác quốc tế

Việt Nam cam kết tham gia tích cực vào quá trình hợp tác quốc tế

Bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

Rà soát và đánh giá quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến trẻ em và quyền trẻ em

Rà soát và đánh giá quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến trẻ em và quyền trẻ em

Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Indonesia ghi nhận thâm hụt thương mại cao kỷ lục trong tháng Tư

Đề xuất các ưu tiên phát triển của Việt Nam trong giai đoạn 2021 - 2030

Đề xuất các ưu tiên phát triển của Việt Nam trong giai đoạn 2021 - 2030

Trung Quốc: Nhiều dấu hiệu tăng trưởng kinh tế yếu

Trung Quốc: Nhiều dấu hiệu tăng trưởng kinh tế yếu

Trung Quốc bày tỏ lạc quan về tiến triển trong đối thoại Nga-Mỹ

Trung Quốc bày tỏ lạc quan về tiến triển trong đối thoại Nga-Mỹ

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Một trụ cột cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Một trụ cột cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam

Hàn Quốc tăng cường nhập khẩu dầu từ Iran trong tháng 4

Hàn Quốc tăng cường nhập khẩu dầu từ Iran trong tháng 4

Chuyên gia Đức cảnh báo tranh chấp thương mại đe dọa kinh tế toàn cầu

Chuyên gia Đức cảnh báo tranh chấp thương mại đe dọa kinh tế toàn cầu

An Giang sẽ xuất khẩu xoài sang thị trường Mỹ trong tháng 6

An Giang sẽ xuất khẩu xoài sang thị trường Mỹ trong tháng 6

Thừa Thiên-Huế hỗ trợ phát triển 16 sản phẩm chủ lực địa phương

Thừa Thiên-Huế hỗ trợ phát triển 16 sản phẩm chủ lực địa phương

Mỹ tiếp tục thúc đẩy đàm phán thương mại với Trung Quốc

Mỹ tiếp tục thúc đẩy đàm phán thương mại với Trung Quốc

Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nghị quyết về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2019

Nghị quyết về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2019

Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng 'khiêm tốn' trong tháng 3

Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng 'khiêm tốn' trong tháng 3

Thủ tướng: Hải Phòng có muốn trở thành trung tâm phía Bắc không?

Thủ tướng: Hải Phòng có muốn trở thành trung tâm phía Bắc không?

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch

Hội nghị trao đổi tình hình an ninh, chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng và một số nội dung hướng tới Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị trao đổi tình hình an ninh, chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng và một số nội dung hướng tới Đại hội XIII của Đảng

Nga phê chuẩn kế hoạch lọt nhóm 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới

Nga phê chuẩn kế hoạch lọt nhóm 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới

TP. Hồ Chí Minh mời gọi đầu tư 210 dự án trị giá gần 54 triệu USD

TP. Hồ Chí Minh mời gọi đầu tư 210 dự án trị giá gần 54 triệu USD

Khởi động lập Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Khởi động lập Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Cơ hội tiếp cận lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cơ hội tiếp cận lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kinh doanh thời nay - khó khăn và giải pháp dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Kinh doanh thời nay - khó khăn và giải pháp dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

9/12 chỉ tiêu vượt mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

9/12 chỉ tiêu vượt mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Khai mạc Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hội nghị Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Hội nghị Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên

Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên

Công nhân lao động kỹ thuật cao - một động lực phát triển đất nước

Công nhân lao động kỹ thuật cao - một động lực phát triển đất nước

Góp ý dự thảo Luật đầu tư công (sửa đổi)

Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII của Đảng làm việc với tỉnh Thái Nguyên và một số địa phương

Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII của Đảng làm việc với tỉnh Thái Nguyên và một số địa phương

Họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập dự án Luật PPP

Họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập dự án Luật PPP

Khảo sát kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (Khóa X) tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Khảo sát kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (Khóa X) tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế với chuyên gia châu Phi

Hàn Quốc vực dậy nền kinh tế sau kết quả tăng trưởng âm trong quý 1

Hàn Quốc vực dậy nền kinh tế sau kết quả tăng trưởng âm trong quý 1

Khơi thông dòng vốn trung, dài hạn cho phát triển kinh tế - xã hội

Khơi thông dòng vốn trung, dài hạn cho phát triển kinh tế - xã hội

Hoàn thiện thể chế và các nền tảng phát triển kinh tế số tại Việt Nam

Hoàn thiện thể chế và các nền tảng phát triển kinh tế số tại Việt Nam

Đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018

Đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018

Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế

Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019

Giải thể thao MPI 2019 chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5

Giải thể thao MPI 2019 chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5

4 tháng đầu năm 2019 xuất siêu ước tính đạt 711 triệu USD

4 tháng đầu năm 2019 xuất siêu ước tính đạt 711 triệu USD

14.854 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4 năm 2019

14.854 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4 năm 2019

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2019 tăng 0,31%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2019 tăng 0,31%

Công bố Báo cáo 'Năng suất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo của Việt Nam'

Công bố Báo cáo 'Năng suất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo của Việt Nam'

Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc trong ngành công nghiệp robot và tự động hóa

Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc trong ngành công nghiệp robot và tự động hóa

Lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam vào Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới

Lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam vào Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới

Tăng cường hội nhập quốc tế chủ động, sáng tạo, hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững

Tăng cường hội nhập quốc tế chủ động, sáng tạo, hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng làm việc với Nguyên Bộ trưởng Bộ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng làm việc với Nguyên Bộ trưởng Bộ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc

Hội nghị thường niên doanh nghiệp nhỏ và vừa ASEAN lần thứ 7

Hội nghị thường niên doanh nghiệp nhỏ và vừa ASEAN lần thứ 7

ADB cấp khoản vay hàng năm trị giá 800 triệu USD cho Sri Lanka

ADB cấp khoản vay hàng năm trị giá 800 triệu USD cho Sri Lanka