Bộ GTVT phê duyệt 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định phê duyệt Dự án đầu tư 12 dự án thành phần, thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Quyết định này được ban hành ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 273/NQ-UBTVQH15 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên.

Theo quyết định được phê duyệt, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam sẽ được đầu tư với tổng chiều dài 723,7 km tuyến chính. Dự án gồm các đoạn: Hà Tĩnh-Quảng Trị (260,9 km), Quảng Ngãi-Nha Trang (352,06 km) và Cần Thơ-Cà Mau (110,9 km). Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 146.985 tỷ đồng.

Con số này đã được thay đổi so với tổng chiều dài 729 km, tổng mức đầu tư sơ bộ ước khoảng 146.990 tỷ đồng tại báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được thông qua.

Trước đó, Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022.

Dự án gồm các đoạn: Hà Tĩnh - Quảng Trị (267 km), Quảng Ngã i- Nha Trang (353 km) và Cần Thơ - Cà Mau (109 km), tổng chiều dài khoảng 729 km, đi qua địa phận 12 tỉnh, thành phố được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập.

Đến ngày 11/2/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP để chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện.

Các địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng giải phóng mặt bằng và tích cực triển khai các nhiệm vụ liên quan. Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức nhiều đoàn công tác khảo sát thực địa, làm việc trực tiếp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án thành phần đi qua để thống nhất hướng tuyến dự án, các công trình trên tuyến, làm việc thống nhất với Bộ Quốc phòng về hướng tuyến liên quan đến các công trình, đất Quốc phòng.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành khung chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (6 dự án); báo cáo đánh giá tác động môi trường(12 dự án); thẩm duyệt phương án phòng cháy chữa cháy cho công trình hầm (4 dự án); hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước hai vụ trở lên; thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam của 12 tỉnh, thành phố tham vấn ý kiến của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án…

Khối lượng công việc rất lớn nhưng đến cuối tháng 6/2022, các cơ quan, đơn vị liên quan đã hoàn thành lập hồ sơ dự án, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt toàn bộ 12 dự án thành phần; quá trình thực hiện đều tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật.

Như vậy, thời gian từ khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư cho đến khi Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt dự án đầu tư toàn bộ 12 dự án thành phần là khoảng sáu tháng, rút ngắn được 1/2 thời gian so với các dự án giai đoạn 2017-2020 được thực hiện theo những trình tự thủ tục thông thường.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, ngay sau khi phê duyệt dự án đầu tư, Bộ sẽ tổ chức triển khai lập thiết kế kỹ thuật các gói thầu xây lắp và triển khai các công việc có liên quan để khởi công trước ngày 31/12/2022.

Nhằm đáp ứng tiến độ theo Nghị quyết 18 của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương chỉ định thầu các gói thầu lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu triển khai công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư theo quy định pháp luật; Tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, để bàn giao 70% diện tích giải phóng mặt bằng các gói thầu khởi công trước ngày 20/11/2022.

Đồng thời, đề nghị các địa phương hỗ trợ các đơn vị của Bộ Bộ Giao thông Vận tải triển khai công tác liên quan đến khai thác mỏ vật liệu xây dựng, xác định bãi đổ thải để có thể triển khai thi công ngay.

Thảo Linh

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/bo-gtvt-phe-duyet-12-du-an-thanh-phan-cao-toc-bac-nam-giai-doan-2-post8727.html