Bộ GTVT nêu lý do chưa làm nút giao liên thông QL26 với cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Việc đấu nối nút giao QL26 với cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột chưa được thực hiện do có thể ảnh hưởng đến dự án BOT hiện hữu…

Tại văn bản báo cáo Đoàn giám sát Quốc hội liên quan đến đề nghị của tỉnh Khánh Hòa về việc đấu nối nút giao quốc lộ 26 (QL26) với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Bộ GTVT cho biết, dự án QL26 được triển khai theo phương thức đối tác công tư (BOT), khởi công xây dựng năm 2015, nghiệm thu hoàn thành và đưa vào khai thác thu phí năm 2019.

Phối cảnh cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Quá trình lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã đặt vấn đề xây dựng nút giao liên thông tại vị trí giao cắt giữa dự án cao tốc và QL26.

Tuy nhiên, theo đánh giá, nếu xây dựng nút giao liên thông, các phương tiện sẽ có thể có xu hướng sử dụng tuyến cao tốc thay cho QL26, có thể ảnh hưởng đến phương án tài chính của dự án BOT QL26.

Việc thẩm tra của Ủy ban Kinh tế Quốc hội đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột cũng đã xem xét nội dung này và đánh giá khi dự án cao tốc được đưa vào khai thác nếu đầu tư ngay nút giao liên thông thì phương án tài chính của dự án BOT quốc lộ 26 sẽ không còn khả thi và không thể hoàn vốn cho các nhà đầu tư.

Trên cơ sở phân tích, dự án đã nghiên cứu hoạch định nút giao liên thông tại vị trí này nhưng chưa đầu tư ngay trong giai đoạn 1.

"Sau khi cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột được đưa vào khai thác, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ GTVT phối hợp với địa phương, nhà đầu tư đánh giá mức độ ảnh hưởng để đề xuất phương án phù hợp", Bộ GTVT thông tin.

Nam Khánh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bo-gtvt-neu-ly-do-chua-dau-tu-nut-giao-ql26-voi-cao-toc-khanh-hoa-buon-ma-thuot-192240417155154698.htm