Bộ GTVT đồng tình phương án chỉ định thầu đối với sân bay Phan Thiết

Bộ GTVT đề nghị Bộ KH&ĐT tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư của dự án cảng hàng không Phan Thiết theo quy định.

Bộ GTVT vừa có văn bản phản hồi đề xuất của UBND tỉnh Bình Thuận về việc chấm dứt hợp đồng BOT và xin chủ trương chỉ định nhà đầu tư thay thế thực hiện dự án cảng hàng không Phan Thiết.

Theo Bộ GTVT, UBND tỉnh Bình Thuận đã báo cáo đầu tư dự án cảng hàng không Phan Thiết theo hình thức BOT.

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Bộ trưởng Bộ GTVT cũng có Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Phan Thiết giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Cảng hàng không Phan Thiết đã được điều chỉnh từ sân bay cấp 4C lên cấp 4E, nhà ga hành khách có công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm giai đoạn đến năm 2030.

Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND tỉnh Bình Thuận đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Hiện dự án được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và lấy ý kiến các bộ, ngành về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Do dự án điều chỉnh đã làm thay đổi quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư so với dự án đầu tư được duyệt và ý kiến của Hội đồng thẩm định, Thủ tướng Chính phủ đã có các thông báo, yêu cầu cần xem xét lại việc lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án theo quy mô mới và theo quy định hiện hành.

Hiện nay, UBND tỉnh Bình Thuận và nhà đầu tư đã rà soát tình hình thực tế triển khai dự án, điều khoản của hợp đồng. Các bên thống nhất ký văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo quy định của hợp đồng.

Để đảm bảo việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn dự án theo quy định, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận rà soát cơ sở pháp lý, căn cứ quy định của hợp đồng, Luật PPP, nghị định hướng dẫn và pháp luật có liên quan để giải quyết, đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục, quyền, nghĩa vụ các bên để không làm phát sinh các vấn đề liên quan.

Ngoài ra, theo quy định tại Luật PPP, Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn quyết định chấm dứt, đình chỉ hợp đồng dự án PPP đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng. Do đó, Bộ GTVT cho rằng việc UBND tỉnh Bình Thuận báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chấm dứt hợp đồng đối với dự án là phù hợp.

Phối cảnh dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Phối cảnh dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Liên quan tới đề xuất chủ trương chỉ định nhà đầu tư thay thế thực hiện, theo UBND tỉnh Bình Thuận, cảng hàng không Phan Thiết là sân bay lưỡng dụng (dùng chung dân dụng và quân sự), hạng mục hàng không quân sự đang được Bộ Quốc phòng đầu tư và dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2023.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (từ cấp 4C lên 4E) theo quy hoạch, nếu tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định thì sớm nhất đến tháng 8/2024 mới hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư thay thế để triển khai dự án và dự kiến cuối năm 2025 mới hoàn thành hạng mục hàng không dân dụng.

Như vậy, sẽ không đảm bảo khai thác, vận hành đồng bộ giữa các hạng mục quân sự và dân dụng; ảnh hưởng đến yếu tố an ninh, quốc phòng, bí mật quân sự.

"Do vậy, UBND tỉnh Bình Thuận báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư là có cơ sở", Bộ GTVT nhận định.

Căn cứ quy định tại Luật PPP, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, ý kiến của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Bộ GTVT đề nghị Bộ KH&ĐT tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư của dự án theo quy định.

Lê Mạnh Quốc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bo-gtvt-dong-tinh-phuong-an-chi-dinh-thau-doi-voi-san-bay-phan-thiet-a627557.html