Bộ GTVT đề nghị đẩy nhanh mặt bằng 3 tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Bình

Bộ GTVT vừa có công điện đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Thi công cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Bình

Thi công cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Bình

Theo Bộ GTVT, dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT, trong đó đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình là 124,3 km.

Dự án được Bộ GTVT giao cho Ban QLDA 6 và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Bộ GTVT đang quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư rà soát, yêu cầu các nhà thầu huy động đầy đủ nhân sự, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm rút ngắn thời gian hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình, sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, chính quyền địa phương trong công tác GPMB, các chủ đầu tư, nhà thầu thi công đã nhận bàn giao mặt bằng được khoảng 115,2/124,3 km (đạt 92,68%). Tuy vậy, đến nay vẫn còn diện tích mặt bằng chưa được bàn giao tập trung ở các huyện Quảng Trạch khoảng 0,9 km, Bố Trạch khoảng 3,4 km, Quảng Ninh khoảng 0,2 km và Lệ Thủy khoảng 4,6 km do chưa hoàn thành xây dựng các khu tái định cư, xác minh nguồn gốc đất, công tác thực hiện di dời công trình hạ tầng kỹ thuật còn chậm,... làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, nhất là tại dự án Vạn Ninh - Cam Lộ mới bàn giao khoảng 86%.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi trước mùa mưa năm 2024, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình quan tâm, quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan tập trung hoàn thành xây dựng các khu tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, giải quyết dứt điểm các tồn tại trong việc xác minh nguồn gốc đất,... kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành công tác GPMB (nhất là tại 2 vị trí giao cắt với đường Hồ Chí Minh phải hoàn trả trước khi thi công tuyến chính) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các kỳ họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Phạm vi khối lượng giải phóng mặt bằng còn lại (tính đến ngày 13/5/2024)

- Phạm vi mặt bằng chưa bàn giao:

+ Huyện Quảng Trạch còn 9 đoạn với chiều dài khoảng 0,9 km

+ Huyện Bố Trạch còn 15 đoạn với chiều dài khoảng 3,4 km

+ Huyện Quảng Ninh còn 2 đoạn với chiều dài khoảng 0,2 km

+ Huyện Lệ Thủy còn 24 đoạn với chiều dài khoảng 4,6 km

- Các vị trí công trình hạ tầng kỹ thuật chưa di dời:

+ Huyện Quảng Trạch còn 8 vị trí đường điện trung thế, hạ thế cần di dời thuộc các xã: Quảng Hợp, Quảng Lưu, Quảng Thạch, Quảng Phương và Quảng Thanh.

+ Huyện Bố Trạch còn 24 vị trí đường điện trung thế, hạ thế cần di dời thuộc các xã: Liên Trạch, Cự Nẫm, Phú Định, Tây Trạch, Hòa Trạch, thị trấn Nông trường Việt Trung, Xuân Ninh, Hiền Ninh.

+ Huyện Lệ Thủy còn khoảng 20 vị trí, cụ thể: 5 vị trí đường điện trung thế, hạ thế giao cắt với đường cao tốc tại các xã: Vạn Ninh, Kim Thủy, Phú Thủy, Sơn Thủy, Trường Thủy và thị trấn Nông trường Lệ Ninh; 14 vị trí công trình hạ tầng viễn thông, thông tin liên lạc thuộc địa phận các xã: Phú Thủy, Kim Thủy, Trường Thủy; 01 đường nước tại thị trấn Nông trường Lệ Ninh.

- Các khu tái định cư chưa hoàn thành

+ Huyện Bố Trạch còn 6 khu chưa hoàn thành (Vũng Áng - Bùng: 3 khu; Bùng - Vạn Ninh: 3 khu).

Đình Quang

Nguồn GTVT: https://tapchigiaothong.vn/bo-gtvt-de-nghi-day-nhanh-mat-bang-3-tuyen-cao-toc-bac-nam-qua-quang-binh-183240521102206258.htm