Bộ GTVT đề nghị Cần Thơ thực hiện dự án nâng cấp quốc lộ 'treo' hơn 10 năm

  Báo Tiền Phong
  3 liên quanGốcCần Thơ

  Bộ GTVT vừa trả lời cử tri TP Cần Thơ về kiến nghị đầu tư nâng cấp mở rộng 7km đoạn đầu của Quốc lộ 91 (QL91), dự án đã 'treo' từ năm 2011 đến nay…

  Cụ thể, cử tri Cần Thơ kiến nghị: Tuyến QL91 (đoạn Km0-Km7) đã có chủ trương đầu tư từ năm 2011, tuy nhiên đến nay do nhiều nguyên nhân vẫn chưa thực hiện được. Bên cạnh đó, nguồn vốn của thành phố còn gặp nhiều khó khăn, chưa thể bố trí để thực hiện trong giai đoạn 2021- 2025; Kiến nghị Bộ GTVT sớm tiếp tục đầu tư đoạn này nhằm tạo thông thoáng giao thông, mỹ quan thành phố và ổn định cuộc sống của người dân.

  Bộ GTVT cho hay: QL91 đoạn Km0-Km7 là đường đô thị đã được Bộ GTVT bàn giao cho UBND TP Cần Thơ quản lý kể từ ngày 1/1/2008 và được đặt tên là đường Cách Mạng Tháng Tám và Lê Hồng Phong.

  UBND TP Cần Thơ đã phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL91 đoạn từ Km0-Km7 với tổng mức đầu tư 1.398 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai dự án, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ, dự án bị tạm dừng, giãn tiến độ từ năm 2011.

  Đường Cách Mạng Tháng Tám tại Cần Thơ (đoạn 7km đầu của Quốc lộ 91). Ảnh: CK

  Đường Cách Mạng Tháng Tám tại Cần Thơ (đoạn 7km đầu của Quốc lộ 91). Ảnh: CK

  Tại Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chính phủ giao UBND TP Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện dự án này trong giai đoạn 2021- 2030 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động khác.

  Trên cơ sở đề nghị của UBND TP Cần Thơ và báo cáo của Bộ GTVT về việc quản lý và triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã có ý kiến: UBND TP Cần Thơ căn cứ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 98/NQ-CP để chủ trì, phối hợp với các Bộ GTVT, KH&ĐT, Tài chính xem xét, thống nhất phương án đầu tư và nguồn vốn phù hợp thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng QL91 đoạn Km0-Km7, bảo đảm đúng quy định, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ.

  "Ngày 10/7 vừa qua, tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến giao UBND TP Cần Thơ rà soát, bố trí số vốn được giao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021- 2025 của thành phố và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai, thực hiện dự án.

  Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị UBND TP Cần Thơ căn cứ các ý kiến chỉ đạo nêu trên để triển khai thực hiện dự án và trả lời kiến nghị của cử tri TP Cần Thơ về nội dung nêu trên theo thẩm quyền. Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND TP Cần Thơ trong quá trình triển khai thực hiện.” – Bộ GTVT đề nghị.

  Cảnh Kỳ

  Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bo-gtvt-de-nghi-can-tho-thuc-hien-du-an-nang-cap-quoc-lo-treo-hon-10-nam-post1459390.tpo