Bộ Giao thông Vận tải cập nhập tình hình dự án cao tốc Bắc – Nam

Được khởi công từ đầu năm 2023, đến nay 12 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đã trải qua tròn 8 tháng thi công. Bộ GTVT vừa cập nhập những thông tin nóng liên quan đến tình hình dự án này.

Công tác giải ngân đầu tư công phụ thuộc nhiều vào tiến độ thi công trên công trường.

Công tác giải ngân đầu tư công phụ thuộc nhiều vào tiến độ thi công trên công trường.

Về công tác giải ngân, Bộ GTVT cho biết, tính đến cuối tháng 8/2023, các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đã giải ngân được gần 26.800 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch vốn được giao.

Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), Bộ GTVT cho hay, theo báo cáo đến nay, các địa phương đã bàn giao được hơn 90% mặt bằng cho dự án. Song, năm 2023 mới giải ngân hơn 7.000 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch.

Về tình hình vật liệu phục vụ dự án, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ GTVT, các chủ đầu tư, trên công trường dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025, nhiều nhà thầu đang nỗ lực tận dụng nguồn lực, công địa đã được bàn giao để tăng tốc những hạng mục chính, lũy tiến sản lượng.

Tuy nhiên, nhìn chung vấn đề khó khăn về vật liệu vẫn đang hiện hữu một phần do vướng mắc về mặt thủ tục. Đơn cử như tại dự án Bãi Vọt – Hàm Nghi, tính đến ngày 14/7 mới có 4 mỏ đất và 1 mỏ cát được các cấp có thẩm quyền phê duyệt thủ tục cấp mỏ.

Để khắc phục khó khăn về vật liệu, cán bộ kỹ sư cũng như công nhân dự án được quán triệt tinh thần giữ vững vị trí để tiếp tục triển khai thi công hạng mục quan trọng của dự án bao gồm: các cầu trên tuyến chính và đường công vụ dự án. Các nhà thầu đang nỗ lực tận dụng nguồn lực, công địa đã được bàn giao để tăng tốc những hạng mục chính, lũy tiến sản lượng.

Cũng theo Bộ GTVT, vướng mắc về vật liệu và GPMB đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ giải ngân đầu tư công tại dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025. Những vướng mắc về vật liệu sẽ sớm được khơi thông khi nhiều mỏ vật liệu được khai thác trong đầu tháng 9/2023. Đây sẽ là điều kiện tốt để các dự án tăng tốc bù sản lượng từ đó đẩy tiến độ giải ngân đầu tư công được nhanh hơn.

Các dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 có kết quả giải ngân chưa được như kế hoạch đăng ký: Dự án đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi (đạt 84%); đoạn Chí Thạnh - Vân Phong của Ban QLDA 7 (đạt 83%); đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn của Ban QLDA 2 (đạt 84%); đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh của Ban QLDA 85 (đạt 85%).

Nguyễn Quý

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/bo-giao-thong-van-tai-cap-nhap-tinh-hinh-du-an-cao-toc-bac-nam.html