Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu báo cáo 'khẩn' vụ Thượng tọa Thích Chân Quang nhận bằng tiến sĩ trong 2 năm

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trường Đại học Luật Hà Nội báo cáo về quá trình tuyển sinh đào tạo đối với nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang).

Ông Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang) trong lễ bảo vệ luận án tiến sĩ luật học tại Trường đại học Luật Hà Nội. Ảnh: Nguyên Chương

Ông Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang) trong lễ bảo vệ luận án tiến sĩ luật học tại Trường đại học Luật Hà Nội. Ảnh: Nguyên Chương

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trường Đại học Luật Hà Nội gửi báo cáo về quá trình tuyển sinh đào tạo đối với Thượng tọa Thích Chân Quang trong ngày 26/6

Ngày 25/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn hỏa tốc gửi Trường Đại học Luật Hà Nội yêu cầu báo cáo về quá trình tuyển sinh đào tạo đối với nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang).

Công văn nêu rõ: Hiện nay, có nhiều thông tin trái chiều về việc tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tiến sĩ đối với ông Vương Tấn Việt tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Để có thông tin đầy đủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trường Đại học Luật Hà Nội khẩn trương báo cáo cụ thể về quá trình tuyển sinh, đào tạo tiến sĩ (bao gồm cả việc nộp hồ sơ phản biện, bảo vệ luận án...) và có minh chứng kèm theo đối với hồ sơ của ông Vương Tấn Việt.

Trường Đại học Luật Hà Nội gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) trong ngày 26/6 để tổng hợp.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan đến việc ông Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang), trụ trì Thiền tôn Phật Quang (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) tốt nghiệp cử nhân luật hệ tại chức năm 2019, thế nhưng, đến năm 2021 ông Vương Tấn Việt đã nhận bằng tiến sĩ luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Như vậy, ông Vương Tấn Việt hoàn thành chương trình và nhận bằng tiến sĩ chỉ trong khoảng thời gian 2 năm.

Thiên Ân

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/yeu-cau-bao-cao-khan-vu-thuong-toa-thich-chan-quang-nhan-bang-tien-si-trong-2-nam-179240625214223285.htm