Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa chốt số môn thi bắt buộc từ năm 2025

Cho đến ngày 20/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa chốt số môn thi bắt buộc của kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ sớm công bố phương án thi để xã hội yên tâm.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/bo-giao-duc-va-dao-tao-chua-chot-so-mon-thi-bat-buoc-tu-nam-2025-95147.htm