Bộ GDĐT yêu cầu tiếp tục triển khai mô hình VNEN

Bộ GDĐT vừa có công văn yêu cầu các địa phương tiếp tục chỉ đạo xây dựng áp dụng mô hình trường học mới (VNEN) trong năm học 2017 - 2018 trên cơ sở rà soát các điều kiện đảm bảo về chất lượng.

Bộ GDĐT yêu cầu tiếp tục triển khai mô hình VNEN - Ảnh 1

Huyên Nguyễn