Bộ GD&ĐT yêu cầu phát hiện và can thiệp kịp thời các vấn đề tâm lý học đường

  Tạp chí SaoStar
  22 liên quanGốc

  Để nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ tư vấn tâm lý cho học sinh, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường triển khai công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông.

  Bộ GD&ĐT đề nghị có chính sách hỗ trợ, động viên các cán bộ, giáo viên thực hiện công tác tư vấn tâm lý học đường

  Bộ GD&ĐT đề nghị có chính sách hỗ trợ, động viên các cán bộ, giáo viên thực hiện công tác tư vấn tâm lý học đường

  Đánh giá về công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông tại các nhà trường, Bộ GD&ĐT cho rằng về cơ bản đã được UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

  Phòng tư vấn tâm lý học đường được thành lập tại nhiều trường học; đội ngũ giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng về tư vấn tâm lý cho học sinh trong các nhà trường,... Những kết quả bước đầu đã góp phần phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp đối với học sinh đang hoặc có nguy cơ gặp phải khó khăn về tâm lý trong học tập và cuộc sống, có hướng giải quyết phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra.

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cho học sinh vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác tư vấn tâm lý học đường tại nhiều cơ sở giáo dục thực hiện còn lúng túng, chưa đúng quy trình, chưa bảo đảm đúng yêu cầu; Cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường để thực hiện tư vấn tâm lý cho học sinh còn thiếu chặt chẽ, đồng bộ.

  Đánh giá về công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông tại các nhà trường, Bộ GD&ĐT cho rằng về cơ bản đã được UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

  Phòng tư vấn tâm lý học đường được thành lập tại nhiều trường học; đội ngũ giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng về tư vấn tâm lý cho học sinh trong các nhà trường,... Những kết quả bước đầu đã góp phần phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp đối với học sinh đang hoặc có nguy cơ gặp phải khó khăn về tâm lý trong học tập và cuộc sống, có hướng giải quyết phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra.

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cho học sinh vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác tư vấn tâm lý học đường tại nhiều cơ sở giáo dục thực hiện còn lúng túng, chưa đúng quy trình, chưa bảo đảm đúng yêu cầu; Cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường để thực hiện tư vấn tâm lý cho học sinh còn thiếu chặt chẽ, đồng bộ.

  An Ninh Thủ Đô

  Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-hoc-duong/yeu-cau-phat-hien-va-can-thiep-kip-thoi-cac-van-de-tam-ly-hoc-duong-202209061339455015.html