Bộ GD-ĐT 'tuýt còi' Hà Nội việc tuyển sinh lớp không chuyên trong trường chuyên

Bộ GD-ĐT vừa có công văn đề nghị Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo việc tuyển sinh vào trường THPT chuyên đúng quy định.

Theo nội dung công văn này, Bộ GD-ĐT cho biết, căn cứ khoản 1 Điều 62 Luật Giáo dục 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019, trường chuyên được thành lập ở cấp THPT, vì vậy không có cấp THCS trong trường chuyên.

Bộ GD-ĐT cũng cho hay, theo quy định tại Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT của Bộ trưởng GD-ĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, chỉ tổ chức lớp chuyên trong trường THPT chuyên; các lớp không chuyên đã được tuyển sinh và tổ chức trong trường THPT chuyên tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên và Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng GD-ĐT sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT cho đến khi học hết lớp 12.

Đồng thời việc tuyển sinh vào các lớp không chuyên của trường THPT chuyên theo quy định tại Thông tư 06/2012/TT- BGDĐT và Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT được thực hiện đến hết năm học 2023-2024.

Do đó, Bộ GD-ĐT đề nghị Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo việc tuyển sinh vào trường THPT chuyên theo đúng quy định.

Thanh Hùng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bo-gd-dt-tuyt-coi-ha-noi-viec-tuyen-sinh-lop-khong-chuyen-trong-truong-chuyen-2256198.html