Bộ GD&ĐT điều chỉnh ứng viên đi học tại Rumani năm 2016

Căn cứ Chương trình hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Quốc gia và Nghiên cứu khoa học Rumani giai đoạn 2016 - 2020 ký ngày 12/7/2016, Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển học bổng diện Hiệp định tại Rumani năm 2016.

Bộ GD&ĐT điều chỉnh ứng viên đi học tại Rumani năm 2016 - Ảnh 1

Các nội dung thực hiện theo quy định tại Thông báo tuyển sinh số 06/TB-ĐTVNN ngày 25/3/2016. Riêng đối tượng và điều kiện học bổng đại học có sự điều chỉnh như sau:

Sinh viên năm thứ hai của các đại học, học viện, trường đại học Việt Nam (hệ chính quy tập trung) có kết quả 3 năm học THPT và năm thứ nhất đại học đạt từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương). Hồ sơ dự tuyển của ứng viên cần nộp bản sao công chứng bảng điểm đại học năm thứ nhất;

Sinh viên năm thứ nhất của các đại học, học viện, trường đại học Việt Nam (hệ chính quy tập trung) đã đạt giải tại các kỳ thi quốc tế, khu vực, quốc gia thuộc đối tượng được tuyển thẳng vào đại học theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2016 có kết quả học tập ở bậc THPT đạt từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương).

Thời hạn nhận hồ sơ bổ sung: Đến hết ngày 18/10/2016 (tính theo dấu bưu điện đến).

Cục Đào tạo với nước ngoài đề nghị các cơ quan, cơ sở giáo dục tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có đủ điều kiện được tham gia dự tuyển đúng thời hạn quy định.