Bộ GD-ĐT công bố thông tin toàn cảnh xét tuyển NV3

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Theo đó, có 38 trường ĐH và 44 trường CĐ thông báo tuyển NV3. Trong đó, có 45 trường (20 ĐH và 25 CĐ) ở phía Bắc và 37 trường (gồm 18 ĐH và 19 CĐ) ở phía Nam. Tuy nhiên, thông tin này từ Bộ GD-ĐT vẫn còn thiếu nhiều trường ĐH, CĐ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=95663