Bộ GD&ĐT công bố đề thi minh họa năm 2017

Bộ GD&ĐT công bố đề thi minh họa các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Văn năm 2017 để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Đề thi minh họa môn Toán

Đề thi minh họa môn Lý

Đề thi minh họa môn Hóa

Đề thi minh họa môn Văn

Đề thi minh họa môn Sử

Đề thi minh họa môn Địa

Đề thi minh họa môn Sinh

Đề thi minh họa môn Tiếng Anh

Đề thi minh họa môn Giáo dục công dân

Hoàng Thanh