Bộ đội xuất ngũ sẽ được cấp thẻ học nghề

    Báo VOV
    Gốc

    Đối với trường hợp bộ đội xuất ngũ học nghề ở trình độ sơ cấp, mỗi người được cấp 1 thẻ học nghề, có giá trị tối đa bằng 12 tháng lương tối thiểu áp dụng đối với cán bộ, công chức Nhà nước tại thời điểm học nghề.

    Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã chủ trì xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hoạt động của các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề. Thẻ học nghề có giá trị 1 năm kể từ ngày cấp. Đối với trường hợp bộ đội xuất ngũ học nghề trình độ cao đẳng và trung cấp, được Nhà nước hỗ trợ học nghề theo cơ chế đặt hàng đối với các cơ sở dạy nghề./. Theo Chinhphu.vn

    Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/bo-doi-xuat-ngu-se-duoc-cap-the-hoc-nghe/20098/119510.vov