Bộ đội Hà Tĩnh mang theo vũ khí thực hành vượt sông chiến đấu trong giá lạnh

Dưới thời tiết giá rét, chiến sĩ Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cởi áo, mang theo 35-40kg quân tư trang vượt sông sâu gần 5m.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bo-doi-ha-tinh-mang-theo-vu-khi-thuc-hanh-vuot-song-chien-dau-trong-gia-lanh-ar839091.html