Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tổ chức hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024

Ngày 22/2, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024.

Hội thi năm nay có 8 đơn vị trong BĐBP tỉnh tham gia, tập trung vào những nội dung: Hệ thống văn kiện công tác tham mưu huấn luyện; cán bộ huấn luyện giỏi; mô hình, học cụ, sáng kiến, cải tiến công tác huấn luyện; chiến thuật biên phòng.

Ở phần thi mô hình, học cụ, sáng kiến, cải tiến công tác huấn luyện, các sáng kiến, cải tiến có chất lượng tốt, áp dụng tương đối hiệu quả vào thực tiễn công tác huấn luyện chiến đấu tại các cơ quan, đơn vị. Nhiều sản phẩm có đầu tư nghiên cứu, có cách tiếp cận, khai thác vấn đề mang tính ứng dụng cao trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Hội thi lần này nhằm phát huy tinh thần sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời là cơ sở để đánh giá trình độ, năng lực huấn luyện của đội ngũ cán bộ, chất lượng trong công tác chuẩn bị huấn luyện của các đơn vị trong BĐBP tỉnh. Qua đó rút kinh nghiệm, kịp thời chỉ đạo hướng dẫn khắc phục những mặt hạn chế, bất cập để tổ chức huấn luyện bảo đảm an toàn, chất lượng, hiệu quả.

THÙY DUNG - XUÂN ĐIỀN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/349/313542/bo-doi-bien-phong-tinh--to-chuc-hoi-thi-cong-tac-chuan-bi-huan-luyen-nam-2024.html