Bồ Đào Nha, nước dẫn đầu về "năng lượng xanh"

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Bồ Đào Nha là quốc gia đứng đầu trong Liên minh châu Âu về sử dụng năng lượng tái tạo. Anh chỉ sử dụng 5% điện từ năng lượng tái tạo trong khi Bồ Đào Nha sử dụng 39 %.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117995&sub=84&top=45