Bộ CôngThương sẽ bãi bỏ, đơn giản hóa 123 thủ tục hành chính

Bộ Công Thương cho biết sẽ đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và sắp xếp lại tổ chức bộ máy để thực hiện tái cơ cấu ngành Công Thương.

Bộ Công Thương cho biết, năm 2016, Bộ Công Thương đã bãi bỏ, đơn giản hóa 39 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực.

Bộ CôngThương sẽ bãi bỏ, đơn giản hóa 123 thủ tục hành chính - Ảnh 1

Ngày 09/12/2016 Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4846/QĐ-BCT phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017.

Theo đó, trong năm 2017 Bộ sẽ bãi bỏ 15 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 108 thủ tục trong tổng số 443 thủ tục thuộc phạm vi Bộ quản lý (tương đương với đơn giản hóa 27,8% tổng số thủ tục hành chính hiện có).

Nhiều quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh đã được dỡ bỏ, tạo điều kiện khơi dậy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển như: bãi bỏ Thông tư 37/2015/TT- BCT quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may; sửa đổi quy định về khai báo hóa chất tại Thông tư 40/2011/TT-BCT; ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BCT về thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống; bãi bỏ quy hoạch thương nhân xuất khẩu gạo...

Song nhiều nội dung cần được quan tâm, giải quyết ở cấp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Chính vì vậy, ngày 1/11/2016, Bộ Công Thương đã có báo cáo số 108/BC-BCT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành phối hợp với Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với các vấn đề có tính chất liên ngành, trên tinh thần giải quyết tất cả những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm hài hòa lợi ích của các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Tới đây, nhằm tiếp tục cải cách và hoàn thiện thể chế, trên cơ sở thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục nỗ lực cải cách quy định, thủ tục hành chính chú trọng ba tiêu chí là: đơn giản, minh bạch và hiện đại để hướng tới ba mục tiêu sau: tiết kiệm chi phí, tạo sự công bằng và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Cùng với việc bãi bỏ và đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính là tăng cường ứng dụng thông tin trong quản lý điều hành.

Bộ Công Thương hiện có 130 dịch vụ công trực tuyến. Tất cả dịch vụ công trực tuyến của Bộ ở mức độ 2 trở lên. Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4 năm 2015 là: 25 dịch vụ công trực tuyến (17 mức độ 3 và 8 mức độ 4). Năm 2016, Bộ Công Thương đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 44 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Hiện tại, các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4 của Bộ Công Thương được tích hợp tại một cổng duy nhất, cổng dịch vụ công này là đầu mối duy nhất kết nối, liên thông đến Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh đó, cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Theo đó, đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp trong cơ cấu tổ chức của Bộ dự kiến sẽ sắp xếp, thu gọn được 5 đơn vị (còn 30 đơn vị so với 35 đơn vị hiện hành).

Bên cạnh đó, việc sắp xếp, đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ cần phải được đẩy mạnh trong thời gian tới.

Diệu Thùy