Hà Nội: Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản

Hà Nội: Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 2294/VP-KT về hướng dẫn thu mua, tiêu thụ sản phẩm...
Hỗ trợ tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản, 10 vạn trứng gà cho người dân vùng dịch Covid-19

Hỗ trợ tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản, 10 vạn trứng gà cho người dân vùng dịch Covid-19

'Gỡ khó' việc thu mua, tiêu thụ nông sản vùng đang có dịch COVID-19

'Gỡ khó' việc thu mua, tiêu thụ nông sản vùng đang có dịch COVID-19

'Nhiều địa phương quá chú trọng phòng chống dịch mà không đảm bảo sản xuất kinh doanh'

'Nhiều địa phương quá chú trọng phòng chống dịch mà không đảm bảo sản xuất kinh doanh'

Chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng tiêm vắc xin Covid-19

Chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng tiêm vắc xin Covid-19

Một số địa phương quá chú trọng phòng chống dịch gây ách tắc hàng hóa

Một số địa phương quá chú trọng phòng chống dịch gây ách tắc hàng hóa

Bộ Công Thương nêu lý do nông sản Hải Dương bị ách tắc

Bộ Công Thương nêu lý do nông sản Hải Dương bị ách tắc

Ban hành hướng dẫn thu mua, tiêu thụ nông sản vùng dịch

Ban hành hướng dẫn thu mua, tiêu thụ nông sản vùng dịch

Hướng dẫn mới từ Bộ Công Thương: Để không lặp lại thảm cảnh phải giải cứu

Hướng dẫn mới từ Bộ Công Thương: Để không lặp lại thảm cảnh phải giải cứu

Bộ Công Thương hướng dẫn thu mua, tiêu thụ nông sản vùng có dịch

Bộ Công Thương hướng dẫn thu mua, tiêu thụ nông sản vùng có dịch

Siêu thị tăng cường tiêu thụ nông sản Hà Nội

Siêu thị tăng cường tiêu thụ nông sản Hà Nội

Gia Lai tạo điều kiện tốt nhất cho người dân tiêu thụ nông sản

Gia Lai tạo điều kiện tốt nhất cho người dân tiêu thụ nông sản

Tháo gỡ khó khăn lưu thông hàng hóa do dịch COVID-19

Tháo gỡ khó khăn lưu thông hàng hóa do dịch COVID-19

Phát động chiến dịch 'Chung sức cùng người dân tiêu thụ nông sản'

Phát động chiến dịch 'Chung sức cùng người dân tiêu thụ nông sản'

Phát động chiến dịch 'Chung sức cùng người dân tiêu thụ nông sản'

Phát động chiến dịch 'Chung sức cùng người dân tiêu thụ nông sản'

Đẩy mạnh tuyên truyền, kết nối, tiêu thụ nông sản, thực phẩm tỉnh Hải Dương

Đẩy mạnh tuyên truyền, kết nối, tiêu thụ nông sản, thực phẩm tỉnh Hải Dương

Chung sức giúp người dân vùng dịch tiêu thụ nông sản

Chung sức giúp người dân vùng dịch tiêu thụ nông sản

Phát động Chiến dịch 'Chung sức cùng người dân tiêu thụ nông sản'

Phát động Chiến dịch 'Chung sức cùng người dân tiêu thụ nông sản'

Phát động chiến dịch 'giải cứu' nông sản giúp bà con nông dân vùng dịch

Phát động chiến dịch 'giải cứu' nông sản giúp bà con nông dân vùng dịch

Phát động Chiến dịch 'Chung sức cùng người dân tiêu thụ nông sản'

Phát động Chiến dịch 'Chung sức cùng người dân tiêu thụ nông sản'

Tình nguyện hỗ trợ tiêu thụ nông sản vùng dịch

Tình nguyện hỗ trợ tiêu thụ nông sản vùng dịch

Bộ Công Thương thúc đẩy lưu thông hàng hóa, nông sản vùng có dịch

Bộ Công Thương thúc đẩy lưu thông hàng hóa, nông sản vùng có dịch

Ngành Nông nghiệp Hải Dương hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản