Bộ Công Thương tinh giản bộ máy bớt được 7 đầu mối

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa cùng tập thể Ban Cán sự Bộ Công Thương bàn và nhất trí thông qua phương án kiện toàn, tái cấu trúc bộ máy Bộ theo hướng rút gọn, sáp nhập nhiều vụ nhằm từ 35 đầu mối xuống chỉ còn 28 đầu mối.

Bộ Công Thương tinh giản bộ máy bớt được 7 đầu mối - Ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

Động thái này của Bộ Công Thương được thực hiện sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn tổ chức và nhân sự theo đúng phương châm của Thủ tướng là xây dựng Chính phủ nhiệm kỳ này là Chính phủ hành động, phục vụ, kiến tạo, liêm chính.

Theo đó, phương án xây dựng cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2020 được đưa ra theo hướng giảm từ 35 đầu mối xuống còn 28 đầu mối.

Cụ thể, Tổng cục Năng lượng được tách thành 1 cục và 2 vụ, gồm: Cục Điện lực và năng lượng tái tạo; Vụ Dầu khí và than; Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững.

Vụ Thị trường thương mại miền núi nhập vào vụ Thị trường trong nước; Cục Hóa chất, Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Công nghiệp nặng nhập thành Cục Công nghiệp; Vụ Tài chính tách một phần về Vụ Kế hoạch, một phần về Vụ Đổi mới, phát triển doanh nghiệp.

Bên cạnh đó là hợp nhất Vụ Phát triển nguồn nhân lực vào Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Thi đua khen thưởng và Cục công tác phía nam nhập về Văn phòng Bộ Công Thương; hợp nhất Vụ Thị trường châu Á-Thái Bình Dương với Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á; hợp nhất Vụ Thị trường châu Âu với Vụ Thị trường châu Mỹ; chuyển chức năng, nhiệm vụ, cán bộ của Vụ Hợp tác quốc tế cho 2 vụ Thị trường mới (trừ nhiệm vụ về tổng hợp nguồn vốn ODA chuyển cho Vụ Kế hoạch – Tài chính); Viện Nghiên cứu thương mại và Viện Chính sách công nghiệp nhập thành một viện.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng sẽ thành lập thêm Cục Phòng vệ thương mại cho phù hợp xu thế hội nhập. Nâng cấp thành lập Tổng cục Quản lý thị trường từ Cục Quản lý thị trường.

Kế hoạch cũng đề xuất giữ nguyên một số đơn vị như Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương, Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công thương trung ương, Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học-Công nghệ, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Thanh tra Bộ, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp...

Kế hoạch trên sẽ được Bộ trưởng Trần Tuấn Anh mời tất cả cán bộ tham gia ý kiến đóng góp, phản biện. Sau đó, dự kiến văn bản được trình lên các bộ, ban, ngành và Chính phủ xin phê duyệt trong tháng 12.2016.

Tuyết Nhung