Bộ Công Thương thông báo kết quả thi vòng 1 và lịch thi vòng 2

Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Công Thương năm 2019 thông báo kết quả thi Vòng 1 và lịch thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Bộ Công Thương năm 2019.

1. Kết quả thi Vòng 1 tại danh sách kèm theo

2. Lịch thi Vòng 2 - Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Những thí sinh có Kết quả Đạt, sẽ đủ điều kiện dự thi Vòng 2 như sau:

2.1 Địa điểm: Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, Bộ Công Thương, 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

2.2 Thời gian: 7h30’ Thứ Bảy ngày 23 tháng 11 năm 2019

2.3 Hình thức:

- Thi Viết (180 phút): đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào đơn vị: Vụ Pháp chế, Cục Hóa chất; Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng;

- Thi Phỏng vấn (30 phút): đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào đơn vị: Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Thị trường châu Á-châu Phi; Vụ Thị trường châu Âu-châu Mỹ, Vụ Chính sách thương mại đa biên; Vụ Dầu khí và Than, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững; Cục Xuất nhập khẩu, Cục Công tác phía Nam; Cục Công nghiệp, Cục Điều tiết điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Công thương địa phương, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; Cục Xúc tiến thương mại; Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế;

Lưu ý: Thí sinh sử dụng Giấy báo thi số 293/TB-HĐTT ngày 03/10/2019 để dự thi Vòng 2 và có mặt tại địa điểm thi trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi.

3. Thời gian nhận đơn phúc khảo các bài thi Vòng 1: 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo kết quả thi Vòng 1 (tính theo dấu bưu điện trên phong bì đơn)

Lưu ý: Đơn phúc khảo gửi Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Công Thương năm 2019 có các nội dung sau:

- Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số báo danh của thí sinh dự thi

- Vị trí đăng ký dự thi

- Kết quả các bài thi Vòng 1

- Bài thi đề nghị phúc khảo

Lệ phí phúc khảo: 150.000 VNĐ/bài thi (Một trăm năm mươi nghìn đồng).