Bộ Công Thương tăng giám sát hoạt động của các DN

(HNMO)– Các tập đoàn, tổng công ty, công ty nhà nước tới đây phải có trách nhiệm chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên thuê kiểm toán báo cáo tài chính, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát (theo quý và năm) đối với từng đơn vị gửi về Bộ Công Thương.