Bộ Công Thương sẽ làm rõ hơn công tác quản lý hóa chất tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông

  Báo Công Thương
  136 liên quanGốc

  Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) thông tin, Cục sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, Thành phố Hà Nội để làm rõ hơn công tác quản lý hóa chất tại Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

  Hiện trường vụ cháy kho, xưởng chứa bóng đèn, phích của CP Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông

  Hiện trường vụ cháy kho, xưởng chứa bóng đèn, phích của CP Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông

  Liên quan tới vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một khu sản xuất thuộc Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tối ngày 28/8 được đặc biệt quan tâm bởi người dân và các cơ quan truyền thông báo chí, Cục Hóa chất đã trao đổi, làm việc với một số cơ quan chức năng và chuyên gia có liên quan. Cục Hóa chất thông tin cụ thể:

  Hiện Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông là doanh nghiệp sản xuất các loại bóng đèn, phích nước… có sử dụng một số hóa chất trong đó có bột amalgam dạng zeolite, một dạng hỗn hống của thủy ngân làm chất phát quang. Theo các chuyên gia về độc học, khi amalgam bị cháy, thủy ngân sẽ bị phát tán trong không khí gây độc với con người và môi trường.

  Cũng theo các chuyên gia môi trường và độc học, mức độ bị phơi nhiễm thủy ngân trong và sau sự cố hỏa hoạn phụ thuộc vào lượng almangam bị cháy, phụ thuộc vào khoảng cách và thời gian mà con người bị tiếp xúc, phơi nhiễm. Hiện tại, các cơ quan chức năng về môi trường đang quan trắc mức độ ô nhiễm thủy ngân để đưa ra các cảnh báo và hướng dẫn người dân tại các khu vực có thể bị phơi nhiễm giảm thiểu tác động của sự cố.

  Trước đó, ngày 8/8/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-BCT về việc tăng cường thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh gửi Ủy ban nhân dân, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường công tác an toàn trong hoạt động hóa chất tại các địa phương.

  Với sự việc trên, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, Thành phố Hà Nội và Công ty CP Bóng đèn, phích nước Rạng Đông để làm rõ hơn về công tác quản lý hóa chất cũng như hạn chế tác động đến sức khỏe con người và môi trường sau sự cố, đề xuất giải pháp hữu hiệu hơn trong quản lý hóa chất.

  Lan Anh

  Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bo-cong-thuong-se-lam-ro-hon-cong-tac-quan-ly-hoa-chat-tai-cong-ty-bong-den-phich-nuoc-rang-dong-124591.html