Bộ Công Thương sẽ chấp hành đầy đủ kết luận của Ủy ban Kiểm tra TƯ

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh khẳng định Bộ này sẽ tổ chức triển khai thực hiện kết luận về những vi phạm, khuyết điểm của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bên hành lang Quốc hội tại phiên làm việc sáng 27/10, liên quan đến việc thực hiện Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011-2016 và nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh nêu: Ban cán sự Đảng Bộ Công thương sẽ tổ chức triển khai thực hiện Kết luận nghiêm túc, đầy đủ trên tinh thần sai phạm đến đâu, trách nhiệm của ai sẽ được làm rõ.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết: Ban cán sự Đảng của Bộ sẽ tổ chức họp sớm để triển khai thực hiện quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo đó, Ban cán sự Đảng sẽ đánh giá, làm rõ toàn diện những yêu cầu trong kiểm tra, từ đó đưa ra kế hoạch triển khai theo đúng yêu cầu. Theo Bộ trưởng, tuy kết luận đưa ra những vấn đề cụ thể nhưng là cả quá trình dài từ các quyết định nhân sự tới công tác cán bộ nói chung và những vấn đề khác, do vậy, cùng với việc thực hiện đúng, đầy đủ theo tinh thần kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo đúng nguyên tắc của Đảng thì phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với những sai sót trong quá trình bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải là con trai của nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết: Ngay từ giai đoạn kiểm tra đầu tiên, Ban cán sự Đảng Bộ Công thương đã xác định được những vi phạm, sai phạm. Trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã thể hiện rõ tinh thần kiểm điểm của Ban cán sự Đảng Bộ Công thương, cơ quan chuyên môn, cơ quan tham mưu và các cá nhân trong Ban cán sự. Cụ thể, sai sót và một số sai phạm trong quá trình bổ nhiệm thể hiện ở việc nghiên cứu các quy định pháp luật trong công tác cán bộ chưa toàn diện, đầy đủ, cách hiểu cũng chưa đầy đủ, phù hợp với bối cảnh chung của xã hội cùng như yêu cầu trong quản lý nhà nước.

Về hướng giải quyết cụ thể, các cơ quan tham mưu của Bộ căn cứ theo quy định chung của Đảng và pháp luật của Nhà nước để đưa ra hướng xử lý phù hợp; các giải pháp đưa ra đều hướng đến việc khắc phục toàn diện những bất cập trong chỉ đạo, điều hành cũng như trách nhiệm của Ban cán sự Đảng, các đơn vị và cá nhân có liên quan:

Thời gian tới tập thể Ban cán sự Đảng Bộ Công thương sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, có hướng xử lý với các vi phạm, sai phạm nếu có; đồng thời có biện pháp xử lý tồn tại bất cập liên quan đến công tác cán bộ cũng như những trường hợp cụ thể đã nêu trong kết luận- Bộ trưởng cho biết.

PV