Bộ Công thương rà soát cán bộ: Xem xét Sabeco?

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chỉ đạo kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ của Bộ Công Thương sau những lùm xùm khiến dư luận xôn xao thời gian qua.

Rà soát lại cán bộ nhiệm kỳ cũ

Ngày 10/10/2016, Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương ra Nghị quyết số 02 - NQ/BCSĐ về kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ của Bộ Công Thương.

Cụ thể, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị để tạo quyết tâm, đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Bên cạnh đó, cần khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương, của các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ bảo đảm gọn nhẹ, thực sự hiệu quả.

Bộ Công thương cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế trong Bộ Công thương liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.

Ngoài ra, cần chú trọng công tác xây dựng quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch nhằm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý một cách chủ động, có chất lượng.

Đặc biệt, theo Bộ Công thương, việc cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ.

Bộ Công thương rà soát cán bộ: Xem xét Sabeco? - Ảnh 1

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Ảnh: TPO

“Khi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vào chức danh nào thì phải chọn cán bộ có trong quy hoạch của chức danh đó. Trường hợp thật đặc biệt mới chọn các đồng chí trong quy hoạch các chức danh tương đương”, văn bản Bộ Công thương chỉ rõ.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác được Bộ Công thương đề ra đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc là thực hiện công tác nhận xét, đánh giá, bố trí cán bộ bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm.

“Khi đánh giá cán bộ phải quan tâm đến cả phẩm chất đạo đức và trình độ; chú trọng năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, hiểu biết trong một quá trình, được thể hiện bằng kết quả trong công tác tương xứng với vị trí lãnh đạo, quản lý được bố trí''.

Cùng với đó, Bộ Công thương cũng yêu cầu đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt nghiêm túc rà soát công tác cán bộ trong thời gian qua để nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, bộ phận tham mưu giúp việc về công tác tổ chức, cán bộ.

“Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị rà soát công tác cán bộ của đơn vị giai đoạn từ 2012 đến tháng 6/2016. Qua đó đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; đồng thời đề ra những giải pháp khắc phục. Kết quả báo cáo Bộ trong tháng 12/2016.

Thủ trưởng và lãnh đạo đơn vị phải thường xuyên lắng nghe và tiếp nhận những ý kiến phản ánh nhiều chiều của cấp dưới, góp ý thẳng thắn và chính kiến của mình trong các cuộc họp lãnh đạo về sự cần thiết, yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí bố trí cho cán bộ thuộc quyền quản lý”, văn bản nhấn mạnh.

Xem xét nhân sự Sabeco?

Chỉ đạo trên của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh được đưa ra trong bối cảnh công tác cán bộ của Bộ này thời gian qua có nhiều vấn đề khiến dư luận xôn xao. Nổi bật là việc luân chuyển, bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải (con trai nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng) làm Phó TGĐ Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Còn nhớ, hồi tháng 9, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết cơ quan này sẽ tiến hành rà soát lại bộ máy hành chính - nhân sự, chốt và công bố danh sách cán bộ ngay trong tháng 9.

Trao đổi với Đất Việt, ngày 6/9, ông Trần Hữu Linh - Chánh văn phòng Bộ Công thương cho biết: "Việc cải cách nhân sự sẽ được tiến hành trong thời gian tới. Thế nhưng, riêng về nhân sự của Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) thì chưa tính toán đến, nhưng chắc sẽ thực hiện trong thời gian tới".

Thực tế dù Sabeco và cá nhân ông Vũ Quang Hải đều khẳng định bổ nhiệm đúng quy trình tuy nhiên dư luận vẫn còn nhiều ý kiến tranh cãi.

Nhiều ý kiến cho rằng, với chỉ đạo lần này của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, việc rà soát việc bổ nhiệm ở Sabeco, trong đó có trường hợp ông Vũ Quang Hải sẽ được đặt ra.

Hoàng Hải