Bộ Công Thương quản lý giá sữa có hợp lý?

Bộ Công Thương vừa có văn bản phản hồi tới Bộ Tài chính với khẳng định việc Bộ Công Thương “được” đề xuất giao quản lý giá sữa là không phù hợp các quy định hiện hành.

Bộ Công Thương quản lý giá sữa có hợp lý? - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013 và Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 56/2014 của Bộ Tài chính liên quan đến Luật Giá do Bộ Tài chính xây dựng, Bộ Công Thương được kiến nghị tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá, hướng dẫn thực hiện đăng ký giá đối với sữa dành cho trẻ dưới 6 tuổi. Bộ Công Thương cũng được đề xuất là cơ quan chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tham mưu đề xuất trình Chính phủ quyết định và hướng dẫn, tổ chức thực hiện đối với các biện pháp bình ổn giá như điều hòa cung cầu hàng hóa, kiểm soát hàng tồn kho...

Bộ Công Thương cũng được đề xuất giao chủ trì đăng ký giá, kiểm tra yếu tố hình thành và định giá tối đa, tối thiểu hoặc khung giá đối với sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và cùng Bộ Tài chính quản lý, giám sát đối với danh mục các mặt hàng này. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Luật Giá đã quy định rõ về việc Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh kiểm tra yếu tố hình thành giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá (trong đó có mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi). Vì vậy giao quản lý giá sữa sang Bộ Công Thương là không hợp lý.

Ông Hải cũng cho biết, theo chức năng nhiệm vụ, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục là cơ quan phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế trong việc thực hiện quản lý nhà nước về phát triển thị trường và hệ thống phân phối các mặt hàng, trong đó có sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Phạm Tuyên