Bộ Công Thương 'phản pháo' việc quản lý giá sữa

Mới đây, Bộ Công Thương đã gửi văn bản góp ý, trả lời trước đề xuất cơ quan này sẽ quản lý giá mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được Bộ Tài chính đưa ra. Theo đó, Bộ Công Thương nêu quan điểm chức năng quản lý nhà nước về giá đối với sản phẩm sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi là của Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan khác là cơ quan phối hợp.

Theo Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá: “Bộ Công Thương tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá đối với hàng hóa dịch vụ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 3 Nghị định này”. Theo đó, điểm h là sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Dự thảo cũng quy định, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có trách nhiệm tham mưu đề xuất trình Chính phủ quyết định hướng dẫn, tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Đồng thời, tiếp nhận văn bản kê khai giá đối với hàng hóa, dịch vụ đối với thực phẩm dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Bộ Y tế.

Bộ Công Thương 'phản pháo' việc quản lý giá sữa - Ảnh 1

Bộ Công Thương nêu quan điểm, đơn vị chủ trì quản lý nhà nước, hướng dẫn chi tiết các quy định đối với các mặt hàng thực phẩm chức năng, sữa giành cho trẻ em dưới 6 tuổi là Bộ Y tế. Trong khi đó, Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành khác kiểm tra yếu tố hình thành giá. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)

Dẫn một loạt quy định pháp luật hiện hành, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, Luật Giá quy định Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh kiểm tra yếu tố hình thành giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá (hàng hóa thuộc diện bình ổn giá, trong đó có mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

“Như vậy, Luật Giá đã xác định rõ chức năng quản lý nhà nước về giá đối với sản phẩm sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi là của Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan khác là cơ quan phối hợp”, ông Hải nhấn mạnh

Về chức năng nhiệm vụ, Thứ trưởng khẳng định, ngành công thương chỉ được giao quản lý về phát triển thương mại và thị trường trong nước, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ…

“Để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực tế quản lý, Bộ Tài chính vẫn nên tiếp tục làm đầu mối chủ trì như hiện nay hoặc phối hợp với Bộ Y tế trong việc tiếp nhận văn bản kê khai, đăng ký giá và áp dụng các biện pháp bình ổn giá đối với các mặt hàng thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi và sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhận định.

Bên cạnh đó, ông Hải cũng cho biết, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục là cơ quan phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế trong việc thực hiện quản lý nhà nước về phát triển thị trường và hệ thống phân phối các mặt hàng trong đó có sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Trước đó, theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá và Điều 24 Luật phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã kiến nghị đưa việc quản lý giá sữa sang Bộ Công Thương.

Cụ thể, Bộ Công Thương được kiến nghị tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá, hướng dẫn thực hiện đăng ký giá đối với sữa dành cho trẻ dưới 6 tuổi; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tham mưu đề xuất trình Chính phủ quyết định và hướng dẫn, tổ chức thực hiện đối với các biện pháp bình ổn giá như điều hòa cung cầu hàng hóa, kiểm soát hàng tồn kho…

Cơ quan này cũng được đề xuất chủ trì việc đăng ký giá, kiểm tra yếu tố hình thành và định giá tối đa, tối thiểu hoặc khung giá đối với sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và cùng Bộ Tài chính quản lý, giám sát đối với danh mục các mặt hàng này. Như vậy, theo đề xuất này, Bộ Công Thương sẽ quản lý toàn bộ các vấn đề liên quan đến giá sữa, từ kê khai cho đến xác định các yếu tố hình thành giá của các mặt hàng này.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Bộ Tài chính “đẩy” trách nhiệm quản lý giá sữa sang Bộ Công Thương, và cũng giống như lần trước, ngành công thương một lần nữa lại chối từ.

Giang Phan