Bộ Công Thương 'nói không' với đặc quyền quản lý giá sữa

Mặc dù Bộ Tài chính muốn Bộ Công Thương quản lý giá sữa nhưng mới đây Bộ Công Thương đã từ chối thẳng thừng đề xuất này của Bộ Tài chính.

Theo văn bản, Bộ Công Thương cho rằng, Bộ Tài chính mới là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ, ban ngành khác để kiểm tra yếu tố hình thành giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá.

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá và Điều 24 Luật phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã kiến nghị đưa việc quản lý giá sữa sang Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương được kiến nghị tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá, hướng dẫn thực hiện đăng ký giá đối với sữa dành cho trẻ dưới 6 tuổi; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tham mưu đề xuất trình Chính phủ quyết định và hướng dẫn, tổ chức thực hiện đối với các biện pháp bình ổn giá như điều hòa cung cầu hàng hóa, kiểm soát hàng tồn kho...

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng được đề xuất chủ trì việc đăng ký giá, kiểm tra yếu tố hình thành và định giá tối đa, tối thiểu hoặc khung giá đối với sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và cùng Bộ Tài chính quản lý, giám sát đối với danh mục các mặt hàng này.

Như vậy, theo đề xuất của Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương sẽ quản lý toàn bộ các vấn đề liên quan đến giá sữa, từ kê khai cho đến xác định các yếu tố hình thành giá của các mặt hàng này.

Bộ Công Thương 'nói không' với đặc quyền quản lý giá sữa - Ảnh 1

Bộ Công Thương mới đây gửi văn bản tới cơ quan ngành Tài chính đã từ chối đề xuất quản lý giá sữa. - Ảnh minh họa

Tuy nhiên, mới đây, Bộ Công Thương đã gửi văn bản từ chối. Trong văn bản Bộ Công Thương ghi rõ: "Luật Giá đã xác định rõ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính về nội dung này, việc dự thảo Nghị định đề nghị giao cho Bộ Công Thương sẽ là trái luật”.

Xét về mặt chức năng nhiệm vụ, ngành công thương cũng khẳng định, chỉ được giao quản lý về phát triển thương mại và thị trường trong nước, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ...

"Để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực tế quản lý, Bộ Tài chính vẫn nên tiếp tục làm đầu mối chủ trì như hiện nay hoặc phối hợp với Bộ Y tế trong việc tiếp nhận văn bản kê khai, đăng ký giá và áp dụng các biện pháp bình ổn giá đối với các mặt hàng thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi và sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi", Bộ Công Thương nêu quan điểm trong văn bản.

Đây không phải lần đầu tiên Bộ Tài Chính "đẩy" việc quản lý giá sữa sang Bộ Công Thương. Và cũng như những lần Bộ Tài Chính đẩy quản lý giá sữa trước đó, Bộ Công Thương từ chối.