Bộ Công Thương công khai danh mục các dự án,nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Ngay sau cuộc họp khẩn với lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 19/10/2016 về việc bảo vệ môi trường trong toàn ngành Công Thương. Bên cạnh đó công khai danh mục những dự án, nhà máy được coi là có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Bộ Công Thương công khai danh mục các dự án,nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 1

Tại Chỉ thị, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp là đầu mối phối hợp với các đơn vị trong Bộ tổ chức theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc chấp hành pháp luật và chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường trong ngành Công Thương. Trên cơ sở theo dõi, đôn đốc và kiểm tra, báo cáo đề xuất lãnh đạo Bộ về những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao hoặc tồn tại các vấn đề trong chấp hành pháp luật và chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường cần có sự giám sát đặc biệt và các chỉ đạo xử lý triệt để và kiên quyết của lãnh đạo Bộ.

Trước mắt, Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp làm đầu mối chủ trì phối hợp với các đơn vị trong Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động giám sát đặc biệt với các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc có những tồn tại trong chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo giải quyết dứt điểm, hiệu quả các tồn tại cũng như chấp hành nghiêm túc, đầy đủ pháp luật Nhà nước về bảo vệ môi trường trong giai đoạn 2016-2017.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng của công tác thẩm định các hạng mục bảo vệ môi trường trong thiết kế cơ sở dự án, nhất là các dự án đầu tư có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao; rà soát, đánh giá công nghệ sản xuất trong các lĩnh vực sản xuất nhiệt điện, hóa chất, khai thác, chế biến khoáng sản, dệt may; phát hiện, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về môi trường đối với các dự án đầu tư, các nhà máy hiện có.

Riêng với Tổng cục Năng lượng, Bộ trưởng yêu cầu phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể tác động môi trường toàn bộ Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Duyên Hải trong năm 2017 và triển khai tiếp với các trung tâm điện lực lớn (có từ 2 nhà máy điện trở lên); kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư các dự án nhiệt điện và đảm bảo môi trường, rà soát các hạng mục công trình môi trường theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Đối với các tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp, phải kiên quyết từ chối đầu tư các dự án có công nghệ tiềm ẩn các nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, từng bước đổi mới, cải tiến công nghệ đối với các nhà máy hiện có để giảm phát thải, cải thiện môi trường, kiện toàn bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường các cấp, rà soát quy chế quản lý môi trường hiện có hoặc xây dựng quy chế bảo vệ môi trường nội bộ cũng như lắp đặt hệ thống giám sát, quan trắc môi trường tự động, kết nối với đơn vị chức năng tại địa phương theo quy định.

Các lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty hàng năm tham dự và báo cáo đầy đủ với Hội nghị bảo vệ môi trường của Bộ, tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai rà soát và kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại đơn vị mình.

Theo Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 19/10/2016, người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ, Chính phủ và nhân dân về việc tổ chức quán triệt chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các chính sách và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực và đơn vị của mình.

Đối với các chủ đầu tư dự án nhiệt điện than, phải xây dựng và thực hiện quy trình thải tro xỉ nhà máy, yêu cầu đảm bảo không phát tán tro xỉ ra môi trường; khẩn trương hoàn thành đàm phán và ký hợp đồng tiêu thụ tro xỉ các nhà máy nhiệt điện, đặc biệt là các Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, Vĩnh Tân 2, Vũng Áng trong năm 2016; hoàn thiện hệ thống quan trắc tự động các thông số phát thải của nhà máy nhiệt điện thuộc các Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Duyên Hải, kết nối đến đơn vị chức năng của địa phương theo quy định trong quý IV/2016.

Để tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương, Bộ trưởng chỉ đạo Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp tổ chức các Hội nghị bảo vệ môi trường hàng năm, tập trung vào cung cấp, phổ biến các thông tin cập nhật của pháp luật và chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường, các quy định và hướng dẫn triển khai của Bộ Công Thương; báo cáo về việc thực hiện và chấp hành pháp luật và chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường trong các cơ quan, đơn vị, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp trực thuộc Bộ. Phối hợp với Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương, xây dựng chuyên san, ấn phẩm về bảo vệ môi trường ngành Công Thương.

Danh mục các dự án, nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc có những tồn tại trong chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường:

1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 Mở rộng, Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Duyên Hải 3 mở rộng; Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh.

2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Nhà máy điện Vũng Áng 1 - Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh, Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, Liên hiệp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau.

3. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: Dự án Alumin Nhân Cơ - Đắk Nông, Công ty Nhôm Lâm Đồng, Dự án mỏ sắt Thạch Khê và Dự án khai thác và chế biến đồng Sin Quyền.

4. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Công ty DAP số 1, Công ty DAP số 2, Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao, các nhà máy sản xuất Photpho và hóa chất thuộc Khu công nghiệp Tằng Loỏng Lào Cai và Công ty Phân đạm Ninh Bình.

5. Tổng công ty Thép Việt Nam: Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên - TISCO.

6. Tập đoàn Dệt may Việt Nam: Khu công nghiệp dệt may Phố Nối Vinatex, Tổng công ty May Việt Thắng.

7. Tổng công ty Giấy Việt Nam: Nhà máy giấy Bãi Bằng.

Nguồn: Lan Anh/Báo Công Thương điện tử