Bộ Công Thương công bố Danh sách sơ tuyển “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2015

Chương trình Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương thực hiện từ năm 2004 đến nay đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan hữu quan và cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu trên cả nước. Đây là một trong các hoạt động xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương với doanh nghiệp Việt Nam. Mục tiêu của hoạt động này là nhằm ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam và giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với đối tác nước ngoài.

Bộ Công Thương công bố Danh sách sơ tuyển “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2015 - Ảnh 1

Thực hiện Công văn số 13647/BCT-XNK ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2015, các cơ quan, tổ chức xét chọn bao gồm các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương tỉnh, thành phố đã triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp trực thuộc lập hồ sơ đăng ký và phối hợp với các cơ quan liên quan để xác nhận, xét chọn và gửi kết quả về Bộ Công Thương theo quy định tại Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín (ban hành kèm theo Quyết định số 7312/QĐ-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

Trên cơ sở đề xuất của 64 cơ quan, tổ chức xét chọn cho 318 doanh nghiệp, Bộ Công Thương đã xét chọn và tổng hợp Danh sách sơ tuyển Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2015. Danh sách sơ tuyển bao gồm 311 doanh nghiệp (tương đương 325 lượt doanh nghiệp theo 22 ngành hàng).

Danh sách sơ tuyển nêu trên được các cơ quan, tổ chức xét chọn dựa trên cơ sở các tiêu chí quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế… của các doanh nghiệp.

Thực hiện Công văn số 13647/BCT-XNK, Bộ Công Thương công bố Danh sách sơ tuyển Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2015. Trong thời gian công bố Danh sách sơ tuyển, Bộ Công Thương mong nhận được những ý kiến tham gia góp ý của tổ chức, cá nhân đối với Danh sách sơ tuyển để hoàn chỉnh và triển khai công bố chính thức Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2015, dự kiến vào đầu tháng 10/2016.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương (Số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Điện thoại: 04.22205311

Fax: 04.22205520

Email: linhntm@moit.gov.vn; thuyltb@moit.gov.vn

Xem chi tiết Danh sách sơ tuyển “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2015 dưới đây:

danh_sach_KSBQ.xlsx